Κοινή επιστολή γονέων και δασκάλων για την Παράλληλη Στήριξη

    ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε.
        ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                          “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

                                                      5 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Για τις Eιδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Μαθητών και

Κάλυψη των Κενών στην Παράλληλη Στήριξη

Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας είναι να παρέχει μόρφωση και ίσες ευκαιρίες σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Οφείλει να διασφαλίζει στα παιδιά με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους και πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη γνώση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και στην ομαλή κοινωνική εξέλιξή τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα υγιές, δημιουργικό και ήρεμο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές.

Στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς  υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές  διαταραχές (φάσμα αυτισμού), κινητικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, κ.α., οι οποίοι έχουν διάγνωση από τα ΚΕΔΔΥ. Ο Νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008) ρητά αναφέρει ότι στους μαθητές αυτούς θα πρέπει να παρέχεται Παράλληλη Στήριξη-συνεκπαίδευση από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ή κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης. Η Παράλληλη Στήριξη είναι ατομική, ονομαστική και για τον λόγο αυτό προσλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής αποκλειστικά για κάθε συγκεκριμένο μαθητή και παρέχει πλήρη κάλυψη σύμφωνα με την αντίστοιχη γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

Για άλλη μια φορά όμως, η Πολιτεία, δέσμια των μνημονιακών πολιτικών, δεν καλύπτει τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με την πληρότητα και την επάρκεια που απαιτείται με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διογκώνεται για τα παιδιά αυτά – με αρνητικό αντίκτυπο και στους συμμαθητές τους – ενώ παράλληλα πλήττεται η εύρυθμη λειτουργία όλης της σχολικής κοινότητας.  Πρόκειται στην ουσία για μια από τις όψεις της σταδιακής και μεθοδευμένης απόσυρσης της Πολιτείας από την υποχρέωσή της να παρέχει το αγαθό της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας  με την υπόμνηση  προς τον πληθυσμό που πλήττεται ότι δεν είναι δική της ευθύνη  αλλά μία δυνατότητα ή μη του καθενός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Συγκεκριμένα :

 • Παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση των διαγνώσεων από τα ΚΕΔΔΥ, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνουν και τα 2-3 έτη.
 • Οι ανάγκες-αιτήσεις της Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης μόνο στη Β΄ Αθήνας, βάσει των σχετικών διαγνώσεων-εγκρίσεων των ΚΕΔΔΥ, ανέρχονται σε 305 μαθητές που χρήζουν παροχής παράλληλης στήριξης. Το ΥΠΠΕΘ ενέκρινε μόνο 130 αιτήσεις αποκλείοντας τα υπόλοιπα 175 παιδιά με διαγνώσεις από το δικαίωμα τους στη παροχή παράλληλης στήριξης, με άγνωστα μέχρι στιγμής κριτήρια.
 • Προσέλαβαν μόνο 47 αναπληρωτές – δασκάλους & νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής, μοιράζοντας ένα δάσκαλο για 2, 3 ακόμα και 4 παιδιά ή ακόμα και σε διαφορετικά σχολεία. Παράλληλα προβλέπουν την κάλυψη ωρών Παράλληλης Στήριξης που έχει ορίσει το ΚΕΔΔΥ από εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, οι οποίοι δεν έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, δεκάδες παιδιά θα μοιραστούν ως “αναλογικά κλάσματα” στους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και στους μη επιστημονικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής και φυσικά δεκάδες γονείς θα αναγκαστούν να καταφύγουν στην ιδιωτική Παράλληλη Στήριξη, εφόσον η οικονομική τους κατάσταση το επιτρέπει, και να προσλάβουν ιδιώτη εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.

Διεκδικούμε κάθε παιδί να έχει τον δικό του δάσκαλο, χωρίς εκπτώσεις. Ζητάμε από την Πολιτεία να πράξει αυτά που δικαιούνται τα παιδιά μας, τα οποία προβλέπει η νομοθεσία και τα τελευταία χρόνια δεν εφαρμόζονται. Να πάψουν να μας εμπαίζουν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :

 • Εδώ και τώρα, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ κάλυψη των αναγκών ΟΛΩΝ των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με προσλήψεις δασκάλων Ειδικής Αγωγής για παράλληλη στήριξη. Ένας εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή που τον δικαιούται.
 • Με ταχύτητα και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις να γίνονται οι διαγνώσεις από τα ΚΕΔΔΥ
 • Να μην μείνει κανένα παιδί παραμελημένο και απομονωμένο και κανένας γονέας εγκαταλελειμμένος.

ΚΑΛΟΥΜΕ :

 • Τους Γονείς παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να καταγγείλουν εγγράφως την έλλειψη πλήρους παράλληλης στήριξης που δικαιούται το παιδί τους και τους Συλλόγους Γονέων να στηρίξουν τον αγώνα των γονέων αυτών.
 • Τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Διευθυντή Εκπαίδευσης και Σχολικούς Συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

να μην αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας σαν κλάσματα κατανέμοντας τις ώρες παράλληλης στήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες σύμφωνα με λογιστική λογική.

 • ΟΛΟΥΣ τους Γονείς και Εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις κοινές δράσεις των Ενώσεων Γονέων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής».

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Για την παράλληλη στήριξη…

Αγία Παρασκευή 7/11/16

ΘΕΜΑ : Eιδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών
και κάλυψη των κενών στην Παράλληλη Στήριξη

Το άρθρο 16 του Συντάγματος της χώρας μας αναφέρει με χαρακτηριστικό και ουσιαστικό τρόπο ότι » η παιδεία είναι υπόθεση όλων και αποβλέπει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών μας «. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σε όλα  τα παιδιά με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους και πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση. Στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες , σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς  υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές  διαταραχές (φάσμα αυτισμού),  κινητικές ή άλλες ιδιαιτερότητες  κ.α

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη γνώση, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, στην αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και στην ομαλή κοινωνική εξέλιξή τους. Κι εμείς Πολιτεία, Εκπαιδευτικοί και Γονείς, έχουμε  την υποχρέωση να βρούμε τους τρόπους να τα πραγματοποιήσουμε. Για να μην μείνει κανένα παιδί αναλφάβητο και κοινωνικά αποξενωμένο  στη σημερινή εποχή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι ζούμε σε  «ευνομούμενες κοινωνίες». Να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά, επειδή το δικαιούνται και το αξίζουν, ένα υγιές, δημιουργικό και ήρεμο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, στοχεύοντας  πρωτίστως στη βελτίωση  της σχολικής  καθημερινότητάς τους, τόσο στην τάξη, όσο και στο διάλειμμα. Τα παιδιά μαθαίνουν από αυτά που βιώνουν.

Γιατί

 • αν ένα παιδί αντιμετωπίζεται με εχθρότητα, μαθαίνει να επιτίθεται
 • αν ένα παιδί ζει με την ντροπή ,μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο
 • αν ένα παιδί ενθαρρύνεται, μαθαίνει να έχει αυτοπεποίθηση
 • αν ένα παιδί επαινείται, μαθαίνει να αξιολογεί θετικά τους άλλους
 • αν ένα παιδί νιώθει ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει τους άλλους και τέλος
 • αν ένα παιδί είναι αποδεκτό, μαθαίνει να αγαπά τον εαυτό του.

Η ελλιπής ενημέρωση τόσο των γονέων και των εκπαιδευτικών, όσο και των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, μας αφήνει άφωνους. Η συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης κάποιων φορέων (συλλόγων, ενώσεων, εκπαιδευτικών), βοήθησε, ως ένα βαθμό, στην αποδοχή μέρους κάποιων προβλημάτων που ομολογουμένως γίνονται ευρύτερα αποδεκτά από όλους εκείνους που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν αρνητική στάση απέναντι στην ύπαρξη τους.

Το έτος 2000 ψηφίζεται  ο Νόμος 2817, γνωστός και ως « ο νόμος της Ειδικής Αγωγής», που αποτελεί μια νομοθετική τομή αφού αφορά αποκλειστικά στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Ακολουθούν κι άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως ο  Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/02-10-2008) όπου  αναλύονται οι προϋποθέσεις φοίτησης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, όπου ρητά αναφέρεται ότι  στους μαθητές αυτούς θα πρέπει να παρέχονται η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης, πάντα σύμφωνα  με τις αντίστοιχες  γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ .

Η πραγματικότητα όμως είναι ζοφερή:

Σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση των διαγνώσεων παρατηρούνται από τα ΚΕΔΔΥ, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάνουν και τα 2-3 έτη. Μετά την «πολυπόθητη» διάγνωση, ξεκινάει ένας πραγματικός Γολγοθάς αφού η κάλυψη των αναγκών αυτών των παιδιών δεν είναι δεδομένη παρά τους νόμους και τη συνταγματική επιταγή. Δυστυχώς η πολιτεία δεν παρέχει ούτε  τις δομές, ούτε τους αναγκαίους πόρους, ώστε τα παιδιά ανάλογα με τις διαγνώσεις που έχουν, να δέχονται την απαραίτητη, κατάλληλη και εξατομικευμένη στήριξη εγκαίρως και αδιαλείπτως , με συνέχεια και με συνέπεια όπως θα έπρεπε και όπως το σύνταγμα επιβάλλει. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γονείς, και εφόσον η οικονομική τους κατάσταση το επιτρέπει, απευθύνονται σε ιδιώτες, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Κάθε χρόνο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγωνιούν για το

Αν θα έρθει ο ειδικός εκπαιδευτής

πότε  θα έρθει,

αν θα καλύψει το σύνολο των αναγκών του μαθητή όπως αυτές περιγράφονται στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ,

για πόσο διάστημα θα παραμείνει.

Με λίγα λόγια, η Πολιτεία δεν εφαρμόζει τους ισχύοντες νόμους για την πλήρη κάλυψη των παιδιών αυτών με αποτέλεσμα το πρόβλημα να διογκώνεται για τα παιδιά αυτά και να πλήττεται η εύρυθμη λειτουργία όλης της σχολικής κοινότητας.

Κι εδώ φαίνεται η προχειρότητα και η αναλγησία με τις οποίες ένα κράτος αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα και πώς συμπεριφέρεται στους αυριανούς πολίτες του.  Θα έπρεπε να ήταν πρώτο μέλημα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας, της διοίκησης και των Σχολικών Συμβούλων, η «τακτοποίηση» των κενών θέσεων στην ειδική αγωγή, στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη, προκειμένου όλα τα παιδιά να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, που σέβονται τους πολίτες τους, έχουν εξειδικευμένο προσωπικό από τα νηπιαγωγεία, κάνουν διαγνώσεις και αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα με ειδικούς ψυχολόγους στα ίδια τα σχολεία. Εμείς που βρισκόμαστε κ. Υπουργέ και κ. Διευθυντές εκπαίδευσης;;;

 

Σήμερα, οι ανάγκες της Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης μόνο στη Β΄Αθήνας ανέρχονται σε 305 μαθητές που χρήζουν παροχής παράλληλης στήριξης (βάσει των σχετικών  διαγνώσεων-εγκρίσεων των ΚΕΔΔΥ). Σε πρώτη φάση και μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, εγκρίθηκαν 47 μόνο δάσκαλοι ειδικής αγωγής και ευελπιστούμε ότι με τη δεύτερη  φάση θα ικανοποιηθούν και οι υπόλοιπες, αν και τα σημάδια  είναι δυσοίωνα.  Εμείς, γονείς και εκπαιδευτικοί παλεύουμε για το ένας δάσκαλος ανά παιδί. Όχι ένας δάσκαλος για 2, 3 ακόμα και 4 παιδιά ή ακόμα και σε διαφορετικά σχολεία. Δεν κάνουμε εκπτώσεις και δεν υπολογίζουμε με το κομπιουτεράκι  όταν έχουμε να κάνουμε με παιδικές ψυχές , με το παρόν και το μέλλον τους.

Στην εποχή που ζούμε, όταν όλα γύρω μας καταρρέουν, τα παιδιά μας είναι αυτά που μας δίνουν κουράγιο και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τα αγνοήσει. Δεν θα αφήσουμε να διαιωνιστεί ένας σύγχρονος Καιάδας της απομόνωσης και της εγκατάλειψης. Όλοι μαζί θα ενώσουμε τις φωνές μας, ζητώντας από την Πολιτεία να πράξει αυτά που δικαιούνται τα παιδιά μας και που δυστυχώς είναι γραμμένα στους νόμους , εγκυκλίους και Φεκ και δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Να πάψουν να μας εμπαίζουν.

Απαιτούμε :

 Εδώ και τώρα, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ κάλυψη των αναγκών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προσλήψεις δασκάλων ειδικής αγωγής  για παράλληλη στήριξη.

Τόσες προσλήψεις , Όσες οι ανάγκες των παιδιών.

Να δίνεται ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ από το Υπουργείο στην κάλυψη αυτών των αναγκών, αυτών των παιδιών,  καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Με ταχύτητα και χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις να γίνονται οι διαγνώσεις από τα ΚΕΔΔΥ 

Να μην μείνει κανένα παιδί παραμελημένο και απομονωμένο  και κανένας γονέας εγκαταλελειμμένος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για την αγορά των βιβλίων της Ξένης Γλώσσας στα ΓΕΛ

Αγία Παρασκευή 3/11/16

Προς: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων

Υπ’ όψιν Υπουργού, κ. Ν. Φίλη

ΘΕΜΑ : Αγορά από τους μαθητές των απαραίτητων βιβλίων για το υποχρεωτικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας στα ΓΕΛ.

Κ. Υπουργέ,

Στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, η παιδεία θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για κάθε πολιτεία, καθώς τα παιδιά είναι το μέλλον της χώρας μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να φροντίζει να εξασφαλίζει για όλους τους μαθητές το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό που απαιτεί η φοίτησή τους στα Δημόσια Σχολεία της χώρας.

Ως  Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής, θέτουμε υπόψη σας ένα  πάγιο αίτημα μας, ένα θέμα που ταλανίζει κάθε χρόνο τις σχολικές κοινότητες και το οποίο έχουμε επανειλημμένα θέσει και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και τους αρμόδιους υπουργούς, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει δοθεί λύση:

Ενώ η Ξένη Γλώσσα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του ωρολογίου προγράμματος των ΓΕΛ, οι μαθητές δεν εφοδιάζονται από την Πολιτεία με τα απαραίτητα βιβλία, όπως γίνεται με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα, σε όλες τις βαθμίδες και όπως είναι το αυτονόητο.  Αντιθέτως, για το υποχρεωτικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας  οι μαθητές και οι οικογένειες τους, υποχρεώνονται να  επιβαρυνθούν με τα έξοδα της αγοράς των βιβλίων που τους υποδεικνύονται.

Βασική αρχή της  Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής είναι ότι αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει σε όλα τα παιδιά ΔΗΜΟΣΙΑ , ΕΝΙΑΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση.

Ειδικά στις εποχές που ζούμε, που η σημερινή οικογένεια αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητα της, με την ανεργία να έχει «χτυπήσει» την πόρτα της, τις μειώσεις μισθών, τα αυξημένα έξοδα – ειδικά των παιδιών στη λυκειακή εκπαίδευση, που δυστυχώς «ανθεί» η παραπαιδεία , τα απλά και αυτονόητα γίνονται επιτακτικότερα και εντονότερα. Πλέον οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα απαραίτητα.

Γι’αυτό κύριε Υπουργέ, ζητάμε, να δείτε άμεσα το αίτημα μας και να προβείτε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα  επιλύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα της σχολικής κοινότητας.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                             Η Γεν. Γραμματέας

Εύη Ματιάτου – Χατζοπούλου                                     Ηλέκτρα Σωτηράκου – Ψύλλα

Kαλή σχολική χρονιά!!!!!!

Κάθε αρχή είναι γεμάτη ελπίδες και όνειρα για μικρούς και μεγάλους…

Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκίνησε, γεμάτη με τις ελπίδες και τα όνειρα των παιδιών μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής εύχεται σε όλους , μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων  Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά, με Δύναμη, Έμπνευση, Κουράγιο και  «ψηλά το κεφάλι».

Καλωσορίζουμε όλους τους μαθητές και θα θέλαμε να τους πούμε ότι τα χρόνια του σχολείου είναι μοναδικά. Είναι η δική τους ευκαιρία να αντλήσουν κάθε σταγόνα γνώσης και εμπειρίας. Είναι ο χρόνος που έχουν να αποκτήσουν τις δικές τους βάσεις αλλά και όλα τα εφόδια που θα χρειαστούν ώστε  να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες  για να μπορέσουν αύριο να ανοίξουν τα φτερά τους και να δημιουργήσουν τη δική τους ζωή.

Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τα πρωτάκια και τα νηπιαγωγάκια μας και τους ευχόμαστε Καλή Αρχή με υγεία και δύναμη στο μακρύ αλλά και συναρπαστικό  ταξίδι της γνώσης.

Στους τελειόφοιτους των Λυκείων , ευχόμαστε να δώσουν τη μάχη της εκπλήρωσης των στόχων τους με ηρεμία, ψυχραιμία , μεθοδικό διάβασμα και Καλή Επιτυχία!

Στους γονείς  και τους εκπαιδευτικούς  ευχόμαστε καλή αρχή  και κουράγιο. Μαζί, ενωμένοι , πρέπει να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε, όχι μόνο για τα αυτονόητα, αλλά και για τους οραματικούς μας στόχους, για ένα καλύτερο, σύγχρονο και εμπνευσμένο Δημόσιο Σχολείο-Εργαστήρι δημιουργίας που θα πληροί τους στόχους και τις απαιτήσεις  της Δημόσιας Ενιαίας και Δωρεάν Παιδείας της εποχής μας.

Στον επισκευαστικό τομέα, η φετινή σχολική χρονιά θα βρει τα σχολεία της Αγίας Παρασκευής πιο φροντισμένα και περιποιημένα λόγω των εργασιών και συντηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτών που έχουν δρομολογηθεί για τη συνέχεια. Η Ένωση παρακολουθεί, καταγράφει και προτείνει  περαιτέρω εργασίες που πρέπει να γίνουν στα σχολεία μας.

Στον εκπαιδευτικό τομέα,   το κουδούνι χτύπησε μέσα σε μια καθημερινή πλέον καταιγίδα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Αλλαγών που είτε γίνονται για «λογιστικούς» είτε για παιδαγωγικούς λόγους. Αλλαγές που ο χρόνος θα δείξει το αποτέλεσμα.

Παρόλες τις αλλαγές, τα σχολεία για άλλη μια φορά ανοίγουν με

 • Με κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες
 • Με υπεράριθμα τμήματα σε σχολεία και υπέρβαση των ορίων της δυναμικότητάς τους
 • Με παιδιά που πεινάνε, ανεμβολίαστα, ανασφάλιστα από οικογένειες που έχει πλήξει η ανεργία

Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων, καταγράφουμε την πραγματικότητα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, προλαβαίνουμε και παρεμβαίνουμε στα προβλήματα, συνθέτουμε προτάσεις, καταθέτουμε λύσεις, παίρνουμε πρωτοβουλίες, μελετάμε κάθε καινούργια αλλαγή με αντικειμενικότητα και συνεχίζουμε να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο προασπίζοντας το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση και υπερασπίζοντας τη Δημόσια Δωρεάν και Ενιαία Παιδεία.

Σε αυτόν τον αγώνα που καθημερινά δίνουμε , δεν θα πρέπει να είμαστε μόνοι μας.  Θα πρέπει όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά να στηρίξουμε το μέλλον των παιδιών μας. Μόνο ενωμένοι και συσπειρωμένοι στους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να κερδίσουμε για τα παιδιά μας την παιδεία που τους αξίζει. Με καθημερινές μάχες, με εγρήγορση και διεκδικητικότητα, χωρίς να σκύβουμε το κεφάλι, συμμετέχουμε στις συνελεύσεις και ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματα των σχολείων. Τα παιδιά μας είναι προτεραιότητα. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον.

Παιδιά , σας ευχόμαστε Καλή Σχολική Χρονιά και σας ζητάμε να μην υποστείλετε τη σημαία των ονείρων, των ελπίδων και των στόχων σας, προσωπικών και κοινωνικών. Εμείς, οι γονείς σας, δηλώνουμε παρόντες στην σκληρή καθημερινότητά σας, ώστε να σας στηρίξουμε στην πραγματοποίηση των ονείρων σας.

Αγία Παρασκευή 12/9/16

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Oι θέσεις και οι διεκδικήσεις της Ένωσης στον Απολογισμό της Δημοτικής Αρχής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6/2016

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων, ευχόμαστε καλή επιτυχία στη σημερινή σας συνεδρίαση. Ως Ένωση Συλλόγων Γονέων θα μιλήσουμε για τον τομέα της Παιδείας στο Δήμο μας.

Παρόλη τη συνεχή υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία, η απόδοση του ΦΗΧ, την οποία ως Ένωση διεκδικήσαμε και πετύχαμε ήδη από την προηγούμενη διοίκηση, καλύπτει στην πόλη μας ένα μεγάλο μέρος από τα λειτουργικά και  μικροεπισκευαστικά θέματα των σχολείων. Από την άλλη η διάθεση της Δημοτικής Αρχής, όπως τουλάχιστον αυτή είχε αποτυπωθεί στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 μας γέμισε επιπλέον αισιοδοξία για το μέλλον των δημόσιων σχολείων της πόλης, χωρίς όμως να επαναπαυόμαστε καθώς περιμένουμε την ταχεία υλοποίησή τους. Πλέον και μετά από 20 περίπου μήνες διοίκησης και με την ενεργό συμμετοχή  των εκπροσώπων μας στα θεσμικά όργανα (σχ. Επιτροπές, ΔΕΠ) μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι οι επισκευές των σχολείων γίνονται οργανωμένα και με εντατικό ρυθμό, χρόνια προβλήματα επιλύονται, τα σχολεία μας ανανεώνονται και τα θεσμικά όργανα αποκατέστησαν δυσλειτουργίες και λειτουργούν προς όφελος των δημόσιων σχολείων και των παιδιών μας.

Έτσι ως Ένωση Συλλόγων Γονέων, μπορούμε να ανεβάσουμε τον πήχη των διεκδικήσεων μας αφού η καθημερινότητα των σχολείων αντιμετωπίζεται με ταχείς ρυθμούς.

Πιο συγκεκριμένα: Συνέχεια ανάγνωσης