Tοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα   12 Ιουνίου  2017

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου  της Ένωσης  ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου . Τα θέματα που θα θίξουμε αφορούν στον τομέα Παιδείας του Δήμου.

 • Αποπεράτωση ΕΠΑΛ

Τιμητικά, επιλέγουμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας τοποθέτηση με την αποπεράτωση του ΕΠΑΛ.

Τιμητικά, για τους μαθητές και τους καθηγητές του ΕΠΑΛ που χρόνια τώρα  ταλαιπωρούνται σε κτίρια άθλια και ακατάλληλα αλλά και τιμητικά  για τους αγώνες που δόθηκαν για την ανέγερση και  αποπεράτωση του νέου κτιρίου. Αναμένουμε την απρόσκοπτη αποπεράτωσή του και τη μεταστέγαση των μαθητών στο νέο κτίριο τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά.

 • Γενική Κατάσταση

Οι πόροι που δαπανά η Πολιτεία για τα σχολεία δεν επαρκούν. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολεία σε ταχύ γερασμό αφού δεν επαρκούν τα κονδύλια για τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις . Περιορισμένες ή και ανεπαρκείς είναι επίσης οι δυνατότητες κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών.

Στην πόλη μας η κατάσταση είναι διαφορετική και τα σχολεία μας συντηρούνται και καλύπτουν επαρκώς τις λειτουργικές τους δαπάνες. Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τα σχολεία  έγινε από την αύξηση και απόδοση του ΦΗΧ για τις ανάγκες των σχολείων.  Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις αναφορικά με την αναγκαιότητα ή την ορθότητα της επιβολής ενός ακόμη φόρου στον ήδη βεβαρυμμένο οικογενειακό προϋπολογισμό, η πραγματικότητα είναι ότι  η καθημερινότητα των σχολείων βελτιώθηκε αισθητά με την ενίσχυση των ταμείων των σχολικών επιτροπών μέσω αυτού του φόρου. Η ισορροπία που έχει επιτευχθεί με την κατανομή του ΦΗΧ και η οικονομική ευρωστία των σχολικών επιτροπών δεν θα πρέπει να διαταραχθεί.  Είναι χαρακτηριστικό της σημαντικότητας του ΦΗΧ , ότι στο άθροισμα της ΣΑΤΑ σχολείων , των ΚΑΠ λειτουργικών των σχολείων (κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό )και του ΦΗΧ (φόρος κατοίκων)  , ο ΦΗΧ καταλαμβάνει ποσοστό περίπου 45% και είναι σχεδόν ισόποσος με τον ΚΑΠ λειτουργικών.

 • Σχολικές Επιτροπές

Χαρακτηρίζονται από σωστή οργάνωση, διαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Τόσο οι πρόεδροι όσο και τα μέλη των επιτροπών λειτουργούν συνεργατικά και σε κλίμα συναίνεσης προς όφελος των σχολείων. Οι λειτουργικές ανάγκες, ο εξοπλισμός  και οι μικροσυντηρήσεις και επισκευές καλύπτονται ικανοποιητικά και μεθοδικά. Άμεση είναι η ανταπόκριση σε επείγουσες και έκτακτες ανάγκες. Θετικό μέτρο η κάλυψη των δημοτικών σχολείων με σχολικούς τροχονόμους και η γενικότερη αναβάθμιση της καθημερινότητας των σχολείων.

 • Τεχνική Υπηρεσία

Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος της Τεχνικής Υπηρεσίας στα σχολεία αφού από αυτή γίνονται τα μεγάλα επισκευαστικά έργα και οι μεγάλες παρεμβάσεις στα σχολεία. Με τις ανακατασκευές των αύλειων χώρων , τις ανακαινίσεις των τουαλετών , το βάψιμο ολόκληρου του σχολικού κτιρίου αλλάζει ολόκληρη η εικόνα του σχολείου και η προσέγγιση του σχολείου από τους μαθητές.

 • Ολοκληρώνεται η εργολαβία του 2016 εντός του 2017 και αναμένουμε τη νέα εργολαβία του 2018 προϋπολογισμού 500.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 • Ολοκληρώθηκε ο συμμετοχικός σχεδιασμός του 7ου Δημοτικού και 13ου Νηπιαγωγείου, μια καινούρια ιδέα προσέγγισης του σχεδιασμού των σχολείων, που τάραξε τα νερά αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική.
 • Αναμένουμε το νέο συμμετοχικό σχεδιασμό για το 2ο Δημοτικό και 1ο ΓΕΛ.
 • Αναμένουμε την άμεση ολοκλήρωση του έργου στα γηπεδάκια 5Χ5 του 7ου και του 9ου Δημοτικών .
 • Αναμένουμε την ανακατασκευή των αύλειων χώρων του 4ου και 9ου Δημοτικών εντός του καλοκαιριού.
 • Αναμένουμε την ανακατασκευή των τουαλετών του 1ου και 5ου-11ου Δημοτικών μέσα στο καλοκαίρι.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα σχολεία είναι εμφανής και έχουν λυθεί χρόνια προβλήματα. Η Ένωση έχει καταθέσει τα νέα αιτήματα των Συλλόγων Γονέων για παρεμβάσεις στα σχολεία στην Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας και αναμένουμε επειγόντως  τον σχετικό προγραμματισμό και καταμερισμό των εργασιών προκειμένου να μη χαθεί η καλοκαιρινή περίοδος.

 • Σχολική Στέγη

Αναμένουμε την αναγγελθείσα  ανέγερση του 14ου  νηπιαγωγείου άμεσα.

Διεκδικούμε ακόμα :

 • To 12 δημοτικό σχολείο + 1 νηπιαγωγείο στον Τσακό,
 • Tο 11ο δημοτικό στην Πατρόκλου
 • Tο 6ο Γυμνάσιο στα Πευκάκια.
 • 2 νέα νηπιαγωγεία , στον Αη Γιάννη και στο Κοντόπευκο προκειμένου να μεταστεγαστούν τα νηπιαγωγεία που φιλοξενούνται σε Δημοτικά (πχ στο 1ο,2ο ,4ο Δημοτικά) .
 • Πρόβλεψη σχολικής στέγης για την κάλυψη των αναγκών της 2ετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, όταν αυτή θεσμοθετηθεί.

 Οι πάγιες διεκδικήσεις μας

 •  Κάλυψη των επισκευαστικών και λειτουργικών αναγκών των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Διπλασιασμό του κονδυλίου της ΣΑΤΑ σχολείων και αύξηση 50% των ΚΑΠ των λειτουργικών των σχολείων και καλούμε το Δήμο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς την Πολιτεία για το σκοπό αυτό.
 • Πρωινή καθαριότητα. Μια πάγια και διαρκής ανάγκη που δεν καλύπτεται.
 • Τα σχολεία ανάσαναν με την ενίσχυσή τους με επιστάτες και προσωπικό καθαριότητας από τους 8μηνίτες συμβασιούχους . Πάγιο αίτημα του γονεϊκού κινήματος να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στα σχολεία.
 • Σχολείο «ανοικτό, φωτιζόμενο και φυλασσόμενο» . Φύλακες σε όλα τα σχολεία ανεξαιρέτως.
 • Δραστηριότητες στα σχολεία δωρεάν από το Δήμο: Έχει βρεθεί η φόρμουλα για την παροχή θεατρικής αγωγής στα σχολεία . Το πρόγραμμα ξεκινά έγκαιρα και λειτουργεί ικανοποιητικά . Διεκδικούμε με τον ίδιο τρόπο να παρέχονται και άλλες δραστηριότητες στα σχολεία όπως μουσική, χοροί, σκάκι, εικαστικά. Τέτοιες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές αφού έχουν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα του σχολείου ή καλύπτονται «τύποις» και όχι από τις ανάλογες ειδικότητες.
 • Αθλητικά προγράμματα στα σχολεία δωρεάν από το Δήμο. Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να απαξιώνεται. Διεκδικούμε την έγκαιρη έναρξη των αθλητικών προγραμμάτων , με την έναρξη της σχολικής χρονιάς καθώς και τη διεξαγωγή αγώνων μεταξύ των ομάδων των σχολείων που τόσο πολύ περιμένουν τα παιδιά.

Θετική είναι η αποτίμηση των κοινωνικών παροχών του Δήμου, όπως   το κοινωνικό φροντιστήριο, η θερινή δημιουργική απασχόληση και οι κατασκηνώσεις που λαμβάνουν υπ΄όψιν την  οικονομική κατάσταση των συμμετεχόντων και δίνουν λύση σε πολλές οικογένειες που  το έχουν ανάγκη.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η νηφαλιότητα και η συνεργατική διάθεση στην προσέγγιση των θεμάτων των σχολείων μεταξύ όλων των φορέων είναι εξαιρετικά σημαντική στην επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και λειτουργεί  προς όφελος όλων των παιδιών. Το Δ.Σ. της Ένωσης προτείνει να γίνεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς Δημοτικό Συμβούλιο αφιερωμένο στα ζητήματα Παιδείας-Σχολείων.

Ιούνιος 2017

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής

Καλή Επιτυχία !

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

 Παιδιά,

Ψυχραιμία,  Ηρεμία,  Αισιοδοξία  και…

Κ Α Λ Η     Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α !!!

 Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις . Η αγωνία και το άγχος των μαθητών κορυφώνονται πριν τις εξετάσεις καθώς θα διεκδικήσουν μια θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Γι΄ αυτούς τους μαθητές κλείνει ένας κύκλος και νέοι δρόμοι ανοίγονται.

Παιδιά ,  έχετε μπροστά σας μια σημαντική δοκιμασία, για την οποία προετοιμαζόσαστε όλη τη χρονιά, αλλά και όλα τα προηγούμενα σχολικά σας χρόνια. Λίγα βήματα πριν τον τερματισμό , όσο κι αν η κούραση έχει συσσωρευτεί, όπως σε κάθε δοκιμασία, πρέπει να «μπείτε δυνατά», να προσπαθήσετε  και να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό. Κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένετε, αν αυτή τη φορά δεν τα καταφέρετε, μην το βάλετε κάτω, μην σκύψετε το κεφάλι. Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, ευκαιρίες  και εκπλήξεις , πάντα θα συνεχίζεται και όσο δύσκολη κι αν είναι , είναι κι άλλο τόσο όμορφη. Και περιμένει όλους εσάς να την ανανεώσετε και την ομορφύνετε ακόμα περισσότερο…

Εμείς  οι γονείς σας,

είμαστε δίπλα σας, σας στηρίζουμε και σας ευχόμαστε ολόψυχα 

 

Κ  Α  Λ  Η    Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α

&

Κ  Α  Λ  Α       Α  Π  Ο  Τ  Ε  Λ  Ε  Σ  Μ  Α  Τ  Α

 

Αγ. Παρασκευή , 02.06.2017

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής

Δελτίο Τύπου – Ρέθυμνο 2017

Συμπαράσταση στους 3 μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου

Η είδηση :”Το Δικαστήριο  Ανηλίκων στο Ρέθυμνο, υποχρέωσε 3 μαθητές της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου, σε 80 ώρες κοινωνικής εργασίας, επειδή καταγγέλθηκαν από το διευθυντή του σχολείου ως πρωτοστάτες της κατάληψης και υπεύθυνοι παρακώλυσης μαθήματος.”

Το θέμα των καταλήψεων των σχολείων και το πώς αυτές έχουν εξελιχθεί στην πάροδο του χρόνου έχει απασχολήσει και προβληματίσει πολλές φορές την Ένωση Αγ. Παρασκευής και έχουμε τοποθετηθεί αναλόγως.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση,

Σημειώνοντας  ότι οι μαθητές «καταδικάστηκαν» για την απόφασή τους να αγωνιστούν για την κάλυψη πραγματικών  αναγκών του  σχολείου τους ( αγωνίστηκαν  για να έρθουν οι  εκπαιδευτικοί  που έλειπαν καθώς και για τις ελλιπείς υποδομές του σχολείου) και υπογραμμίζοντας ότι σεβάστηκαν -ως όφειλαν- απολύτως το χώρο του σχολείου

 • Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στους 3 ανήλικους μαθητές και στους γονείς τους
 • καταγγέλλουμε ως απαράδεκτη την απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων Ρεθύμνου που καταδίκασε ανήλικα  παιδιά Γυμνασίου (!)  για την απόφασή τους να αγωνιστούν (και όχι για αξιόποινες πράξεις) εξαντλώντας την αυστηρότητά  του
 • κατακρίνουμε τη στάση του Διευθυντή του σχολείου που απεμπόλησε το ρόλο του και το λειτούργημά του ως εκπαιδευτικού-παιδαγωγού

Καλούμε  την  Πολιτεία, να δείξει τον πρέποντα ζήλο  για την κάλυψη όλων των αναγκών και των κενών των δημοσίων σχολείων από την αρχή έως το τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς , σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις ειδικότητες καθώς και την κάλυψη των απαραίτητων υποδομών του κάθε σχολείου. Επίσης, να εφαρμόσει στην πράξη τη συνταγματική επιταγή για Δημόσια, Δωρεάν και Ενιαία Παιδεία.

Καλούμε επίσης  τα Δικαστήρια να επιδείξουν την αντίστοιχη αυστηρότητα προς τους  αρμοδίους  όταν αυτό δεν συμβαίνει…

Χαιρετίζουμε την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για επανεξέταση του θέματος. Επίσης,  την παρέμβαση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου για τη στάση του διευθυντή του Σχολείου, που θίγει με ειλικρίνεια το θέμα του παιδαγωγικού ρόλου που οφείλει να έχει ο Δάσκαλος–αν θέλει να λέγεται Δάσκαλος-ώστε να υπηρετεί αυτό το λειτούργημα.

Ζητάμε :

 • Την άμεση αποποινικοποίηση των μαθητικών κινητοποιήσεων από την Πολιτεία
 • Την απαλλαγή των 3 παιδιών από την ποινή της πρωτόγνωρης αυτής δικαστικής απόφασης
 • Οι Σύλλογοι Διδασκόντων να σταθούν στο ύψος του λειτουργήματός τους και να απομονώνουν πρακτικές που δε συνάδουν με τον παιδαγωγικό ρόλο που έχει το σχολείο
 • Οι Σύλλογοι Γονέων να μην επιτρέψουν «κυνήγι μαγισσών» στα σχολεία και διώξεις παιδιών που αγωνίζονται για το σχολείο που δικαιούνται.

Στις  ευνομούμενες  Πολιτείες , δε χωράνε  «μαθητοδικεία»  και  ποινικοποίηση   αγώνων.

Ένα καλύτερο σχολείο πρέπει να είναι στόχος και αγώνας όλης της κοινωνίας.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής                                                               Ιούνιος 2017

Δελτίο Τύπου

Την Τρίτη 9 Μαίου 2017 , στo πλαίσιo του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ, στο 3ο Γυμνάσιο, έγινε η έναρξη της ετήσιας καμπάνιας «Όλη η πόλη, μια γειτονιά», μιας ιδέας της Ένωσης που αγκαλιάστηκε  από το Δήμο και απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Στο ανοικτό κάλεσμα της Ένωσης και του Δήμου βρήκαμε θερμή ανταπόκριση από πολλούς φορείς και δημότες και ευχαριστούμε τον καθέναν ξεχωριστά για την παρουσία του.

Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Γιάννη Σταθόπουλου που εξήρε την πρωτοβουλία της Ένωσης και το όραμα για μια πιο ανθρώπινη πόλη. Ακολούθησε η εισήγηση της Ένωσης, με το ιστορικό του πώς φτάσαμε σε αυτή την ιδέα και το όραμα της καμπάνιας , από την Αντιπρόεδρο και εμπνεύστρια κ. Ηλέκτρα Σωτηράκου-Ψύλλα  και η εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας &  Πολιτισμού κ. Πάνου Γκόνη  που έθεσε τους στόχους και το πλαίσιο της καμπάνιας. Το συντονισμό της συζήτησης έκανε η κ. Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα , τ. Πρόεδρος της ¨Ενωσης και νυν Πρόεδρος της Α΄Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες και πολυποίκιλες τοποθετήσεις, σκέψεις και απόψεις από τους συμμετέχοντες,  οι οποίες θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων-δράσεων που θα «τρέξουν» όλη τη χρονιά στα πλαίσια της καμπάνιας.

Ιδιαίτερη σημασία και μεγάλη τιμή για εμάς ήταν η μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των σχολείων καθώς και εκπροσώπων των α΄βάθμιων σωματείων (ΕΛΜΕ και Περικλής) , στους οποίους η Ένωση απευθύνθηκε με ειδική πρόσκληση , αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν και θα παίξουν σε οποιαδήποτε δράση επιχειρηθεί στα σχολεία.  Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις τους, αφού εμπνέουν, καθοδηγούν  και επικοινωνούν άμεσα, όσο κανείς άλλος, σε καθημερινή βάση με τα παιδιά μας.

Η πρώτη αυτή συνάντηση/συζήτηση έβαλε τις βάσεις ,  τους προβληματισμούς και τη θεωρητική προσέγγιση της καμπάνιας. Ως Ένωση, περιμένουμε από τους φορείς , τους δημότες και τους άμεσα εμπλεκόμενους (γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές) τις προτάσεις τους και την ενεργό συμμετοχή τους. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα χρειάζεται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων μας, χρειάζεται διάλογος , σύνθεση και συνδιαμόρφωση  των προτάσεων.

Ολοι γνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας και ξέρουμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι ρόδινη… αλλά αυτό που πάμε να κάνουμε είναι ένα όνειρο, είναι μια ουτοπία, είναι… χαμόγελο, κι όταν έτσι το  δούμε…με θετική σκέψη… και πίστη… τότε σιγά-σιγά όλη η πόλη θα γίνει μια γειτονιά… κι εμείς θα έχουμε πετύχει το στόχο.

Τις προτάσεις μπορείτε να τις στείλετε στο email της Ένωσης  enosigoneonagiasparaskevis@gmail.com και στο email της Αντιδημαρχίας Παιδείας oliipolimiageitonia@agiaparaskevi.gr

Μας τίμησαν με την παρουσία και τους ευχαριστούμε θερμά: ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι Τεχνικής και Οικονομικών, δημοτικοί σύμβουλοι , επικεφαλής και εκπρόσωποι παρατάξεων, πρόεδροι και μέλη των σχολικών επιτροπών, το κέντρο «Αργώ» με συγκεκριμένες προτάσεις για παρεμβάσεις-δράσεις στα σχολεία,  πολλοί φορείς  και δημότες της  πόλης  και φυσικά , η πραγματική  δύναμη της Ένωσης, τα μέλη των Συλλόγων Γονέων  καθώς και τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης.Τιμητικά αναφέρουμε τους παλιούς προέδρους μας, Λεωνίδα Ριτζάκη και Σούλα Θεοδώρου-Χλύκα, που έκαναν σύντομη αναδρομή στην πορεία και τους στόχους του γονεικού κινήματος κι έθεσαν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους.

Μάιος 2017

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής

Αυλαία για το 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ

Αυλαία για την 11η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας…

και…

Έναρξη του οράματος… « Όλη η πόλη, μια γειτονιά»

Έπεσε η αυλαία της 11ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017. Με χειροκροτήματα και μεγάλα χαμόγελα ολοκληρώθηκε αυτή η μεγάλη γιορτή πολιτισμού και έκφρασης των μαθητών των δημοσίων σχολείων , μια ιδέα της Ένωσης που πλέον αποτελεί θεσμό για την πόλη μας. Ο πυρετός της προετοιμασίας και το δημιουργικό άγχος έδωσαν τη θέση τους στη γλυκιά μελαγχολία των τίτλων τέλους.

Ευχαριστούμε πρώτα απ΄όλους τα παιδιά που μας χαρίζουν απλόχερα  το χαμόγελό τους και μας επιτρέπουν να ελπίζουμε… τους εκπαιδευτές τους που τα οδηγούν στο μαγικό ταξίδι της Τέχνης και του Πολιτισμού… Τους Συλλόγους Γονέων, άγρυπνους φύλακες των σχολείων μας. Τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς  που παρέχουν τις δομές και την υποστήριξή τους. Το Δήμο και το τμήμα παιδείας που μας παρέχει τα προγράμματα θεατρικής παιδείας για όλα τα σχολεία, την οργανωτική επιτροπή, τους δημοτικούς συμβούλους και φορείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους φύλακες, τις καθαρίστριες και όλους τους συντελεστές που δούλεψαν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία για μια ακόμα χρονιά αυτή η συνάντηση δημιουργίας και πολιτισμού.

Η Ένωση θα συνεχίσει να διεκδικεί και να αγωνίζεται αφενός για την συνέχιση των υφισταμένων προγραμμάτων και αφετέρου για την παροχή νέων προγραμμάτων και δράσεων στα σχολεία μας από το Δήμο.

Ξεχωριστή στιγμή του μαθητικού φεστιβάλ 2017 υπήρξε η θεατρική παράσταση που μας χάρισε το Λύκειο Γεροσκήπου της Κύπρου, της αδελφοποιημένης μας πόλης. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στη θεατρολόγο για τη θαυμάσια παράσταση και την εξαιρετική επιλογή του έργου «Αξιοθέα». Η πρόταση να συμμετέχει σχολείο της Γεροσκήπου στο μαθητικό φεστιβάλ έγινε από την Ένωση και την αποδέχθηκαν  και υλοποίησαν οι δύο αδελφοποιημένοι δήμοι. Θετικά αποτιμάται η συμμετοχή, ο συγχρωτισμός και η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ μαθητών των δύο πόλεων.

Αυτή τη χρονιά, η λήξη του μαθητικού φεστιβάλ είναι ιδιαίτερη γιατί  σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την πόλη και το δημόσιο σχολείο με την έναρξη μιας ετήσιας καμπάνιας  , με στόχο να γίνει … ισόβια, μιας καμπάνιας που ξεπήδησε από μια ιδέα της Ένωσης για ομορφότερα σχολεία που θα γίνουν πόλος έλξης για παιδιά και μεγάλους. Μια ιδέα που επεκτάθηκε κι έγινε όραμα : To όραμα για μια πόλη που θα την ομορφύνουμε και θα την αγαπήσουμε πραγματικά, θα την προσέχουμε και θα την προστατεύουμε, θα τη σεβόμαστε και θα μας σέβεται έχοντας επίκεντρο το δημόσιο σχολείο.

Το όραμα αυτό ξεκινάει και «επενδύει» στα παιδιά . Θέλουμε να προσπαθήσουμε να δούμε τον κόσμο μέσα από την καθαρότητα των ματιών του μικρού παιδιού. θέλουμε τα ίδια τα παιδιά μας, με την αστείρευτη φαντασία τους, να μας δείξουν,  γιατί σήμερα δεν είναι όλη η πόλη μια γειτονιά, πώς μπορεί να γίνει και πόσο αυτό θα ομορφύνει την ζωή μας. Θέλουμε μέσα από τις πολύμορφες δραστηριότητές τους να αναδείξουν ότι  στην αγάπη τους για το σχολείο και τους δημοσίους χώρους δεν χωράνε  απαξίωση και καταστροφές. Και είμαστε σίγουροι ότι θα μας αποδείξουν ότι η βελτίωση και η προστασία ενός ανοικτού, καθαρού, φιλόξενου σχολειού που θα το προστατεύουμε και θα το ομορφαίνουμε γιατί το αγαπάμε σαν το σπίτι μας, είναι  η δική τους «εντολή» κι εμείς, μαζί με τα παιδιά,  θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να την υλοποιήσουμε.

Ξέρουμε ότι το εγχείρημα αυτό απαιτεί μεγάλη υπομονή και επιμονή και τα αποτελέσματα δεν θα είναι άμεσα και απτά. Ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε στα παιδιά γνωρίζοντας ότι πρέπει πρωτίστως να απευθυνθούμε στους εαυτούς μας και να κοιταχτούμε στο δικό μας καθρέφτη κατάματα.

Η ιδέα λοιπόν «έπεσε», η πρώτη (ευρεία) συζήτηση ξεκίνησε την Τρίτη 9 Μαίου 2017,μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ, και τα πρώτα μηνύματα είναι πολύ αισιόδοξα!

Έλα λοιπόν κι εσύ μαζί μας, να κάνουμε ….

«Όλη την πόλη, μια γειτονιά»

Μάιος 2017

Το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγ. Παρασκευής